Jak udržovat silné mezilidské vztahy

Jak udržovat silné mezilidské vztahy

Jedním z největších klíčů ke štěstí je mít silné mezilidské vztahy. Věřím, že vztahy jsou klíčem k vedení plnohodnotného a spokojeného života. Stejně jako cokoli, co stojí za to mít v životě, potřebují nějakou práci, aby se rozvíjeli a udržovali.

V tomto článku budu diskutovat o tom, jak udržovat silný mezilidský vztah.Obsah

  1. Rozvoj mezilidských vztahů
  2. Jak udržovat silné mezilidské vztahy
  3. Závěrečné myšlenky
  4. Více o efektivní komunikaci

Rozvoj mezilidských vztahů

V duchu jasnosti je dobré se rychle podívat na definici mezilidských vztahů. Stručně řečeno, mezilidský vztah je silná nebo úzká asociace nebo známost mezi dvěma nebo více lidmi, která může trvat od krátkého časového období po probíhající. To se může rozšířit od rodiny k přátelům, pracovním spolupracovníkům, sousedům nebo klubům atd. Může to být vztah v jakékoli situaci nebo situaci.

Například jsem měl silné krátkodobé vztahy s lidmi, se kterými jsem pracoval na projektu, a také po dobu 50 let s mým bratrem. Moje dvě nejlepší kamarádky a já žijeme v různých městech, ale několikrát ročně se scházíme a máme se skvěle. Mám mentora, se kterým jsem pracoval před více než deseti lety, se kterým jsem stále v kontaktu, protože spolu dobře vycházíme. To vše jsou příklady silných mezilidských vztahů.Krátce se dotkneme rozvíjení mezilidských vztahů. Nejlepší způsob, jak k tomu přistupovat, je být přítelem nebo dobrým partnerem, jak to situace vyžaduje. Pokud jste například v práci v novém týmu, ujistěte se, že jste dobrým člověkem, se kterým můžete pracovat. Dělejte svou část a podle potřeby pomáhejte ostatním. Buďte přispěvatelem, který je také ochoten v případě potřeby pomoci. Jako přítel jednoduše následujete starou radu, abyste měli přítele, musíte být nejprve přítelem.

Pokud jste ve správní radě nebo sdružení, mělo by to být něco, s čím byste chtěli pomoci. Tento přístup, který vám pomůže, vás přivede k stejně smýšlejícím jednotlivcům, s nimiž se pravděpodobně setkáte. Hlavní věc, kterou si musíte pamatovat, je, že skvělé mezilidské vztahy mohou vzniknout na jakémkoli místě nebo v jakékoli situaci, kdy komunikujete s jinými lidmi. Věnujte trochu úsilí tomu, abyste spolu vycházeli, a byli byste ohromeni, jak se to vyplatí.Jak udržovat silné mezilidské vztahy

Pojďme nyní na to, jak udržovat pevné mezilidské vztahy. Jakmile získáte solidní vztah, můžete jej udržovat několika způsoby.Reklamní

1. Buďte otevření

Každý silný vztah musí mít ochotu být otevřený. To znamená schopnost a touhu sdílet to, na co myslíte, a své pocity z různých předmětů.

Opravdu to dává velký smysl, pokud o tom přemýšlíte. Když jste otevřený a ochotný sdílet, ukazuje to druhé osobě, že vám na vztahu záleží; že chcete vytvořit úzké spojení tím, že budete pravdiví a vnímaví k myšlenkám a pocitům druhé osoby.Přemýšlejte o některých rozhovorech, které jste za ta léta vedli. Když mluvíte s někým, kdo vždy vypadá, že drží věci blízko vesty a sdílí jen velmi málo informací, je těžké vědět, na co skutečně myslí nebo co cítí. To vytváří pocit vzdálenosti od této osoby. Na druhou stranu, když komunikujete s někým, kdo je otevřený tomu, jak se cítí, a interaguje s vámi, je to mnohem bližší. Vypadá to, že se o ně dostatečně starají a jsou ochotni se s vámi podělit o myšlenky, nápady a své pocity. Tím se vytvoří mnohem silnější pouto.

2. Projevte empatii

Zde je rčení, které jste již možná slyšeli:

Lidé zapomenou, co jsi řekl. Lidé zapomenou, co jste udělali. Lidé nikdy nezapomenou, jak jste se cítili.

Docela silné věci. Jednou z nejhlubších lidských tužeb je cítit pochopení. Když projevujete empatii vůči někomu jinému, dáváte tím najevo, že vám záleží na tom, abyste pochopili, jak se cítí. A to je opravdu dlouhá cesta k udržení pevných vztahů.

Nezapomeňte projevit empatii, kdykoli se ve vašich vztazích objeví příležitost. To pomáhá všem z nás cítit se více podporovaní, pochopení a co je nejdůležitější, spojení.Reklamní

3. Buďte ohleduplní

Je samozřejmé, že k tomu, abyste pomohli budovat a udržovat pevné vztahy, budete muset respektovat - respektovat čas, názor, pocity a podobně. To je životně důležité ve vzájemných vztazích, jako je manželství nebo blízké přátelství.

Totéž skutečně platí v blízkých vztazích, které zahrnují dynamiku skupinového typu. Pokud jste v týmu v práci, půjde to mnohem lépe a přátelství se rozvíjí, pokud budete respektovat ostatní ve skupině. Jedním z největších důvodů, kromě toho, že je správná věc, je, že chcete, aby ostatní respektovali i váš čas a názory. Pomáhá rozvíjet pocit vazby a důvěry.

Snažte se respektovat ostatní obecně a určitě v užších vztazích.

Nemůžu se vrátit do včerejška

4. Buďte k dispozici

Dávat čas je jako dát dárek. Čas je jedna věc, kterou všichni máme stejnou - stejný 24 hodin denně, stejný počet dní v týdnu atd. Jak se rozhodnete strávit ten čas, o vás hodně říká. A to, že jste někomu k dispozici, ukazuje, že si ho dostatečně ceníte, abyste s ním trávili čas. To je naprosto obrovské.

Dávat svůj čas ukazuje druhé osobě, že vám na ní záleží natolik, že vám záleží na tom, aby sdílela vaši nejcennější komoditu. Být někomu k dispozici udělá zázraky pro udržení pevných osobních vztahů.

Jeden z mých nejlepších mužských vztahů sahá až do mých středoškolských časů. Byli jsme tehdy dobří přátelé a slušní přátelé během vysoké školy. Bylo to po vysoké škole a do kariéry, kdy jsme se stali opravdu dobrými přáteli. A to trvalo nějakou dobu, než jsme měli rodiny. A potom jsme si ještě chvíli vedli docela dobře. Vždy byl skvělý, když zůstával v kontaktu a pravidelně se scházel. Někde tam jsem nebyl moc dobrý přítel a nevynaložil jsem stejné úsilí, abych byl k dispozici svého času. A téměř mě to stálo jedno z mých nejlepších přátelství. Napravil jsem loď a udělal stejný čas a výlety do jeho města, abych ho viděl a jeho rodinu. Je opravdu důležité být k dispozici a věnovat čas podpoře těchto typů připojení.

5. Stanovte hranice

Hranice jsou zásadní pro zdravé vztahy. Hranicí je víra nebo způsob života nebo přesvědčení, které máte. Zahrnuje to vaše přesvědčení, hodnoty a limity. Je důležité, abyste ostatním lidem ve svém životě, zejména silným mezilidským vztahům, věděli, jaké jsou vaše hranice. Pomáhá vytvářet sebeúctu a respekt ve vztahu. V podstatě ukazuje ostatním, za čím si stojíte a co ve svém životě dovolíte a co nedovolíte. Zde je pravděpodobně užitečné několik krátkých příkladů kontextu:Reklamní

V manželství jeden z manželů dává partnerovi jasně najevo, že finanční odpovědnost je pro něj velmi důležitá. Možná museli začít pracovat v raném věku a byli zodpovědní za všechny své vlastní náklady, jakmile dosáhli 18 let. Ať už je důvod jakýkoli, na tom vlastně nezáleží. Důležité je, aby svému partnerovi dali jasně najevo, že je to pro něj důležité. A druhý partner se věnuje hazardu a hazardu tolik, že vede k finanční nezodpovědnosti. V určitém okamžiku bude probíhat tvrdý rozhovor o směru manželství.

V pracovní skupině jeden z členů jasně říká, že sledování fotbalových zápasů jejich syna ve středu v 6 je velmi důležité. Je ochoten pracovat pozdě jakýkoli jiný den v týdnu kromě středy. Stanovil hranici. Členové jeho týmu a manažer ho vyslyší, porozumí mu a požádají ho, aby z času na čas zůstal pozdě, ale ne ve středu. Existuje zdravá a dobře zavedená hranice.

6. Buďte dobrým posluchačem

Už jsem to řekl a řeknu to znovu, kdykoli dostanu šanci. Většina lidí má tendenci zapomínat na to, že poslech je polovina veškeré komunikace. A když jsme opravdu dobří v poslechu, stane se to více než polovina naší komunikace. Je to proto, že být dobrým posluchačem udělá zázraky pro vaše silné vztahy.

jak být veřejným mluvčím

Ukázat, že aktivně posloucháte, pomůže zvýšit sebevědomí ostatních osob, protože to ukazuje, že vám opravdu záleží na tom, co říkají; díky nimž se cítí důležití. Ukazuje, že se snažíte porozumět a že je pro vás důležité vědět, jak se ten druhý k něčemu cítí.

Je to jako tichá forma lichocení osobě, se kterou komunikujete. Dává jim pocit podpory a pravděpodobně nejdůležitějšího ocenění.

Jak se stát lepším posluchačem se dozvíte v této příručce: Jak procvičovat aktivní poslech (Podrobný průvodce)

7. Dobře nesouhlasím

Pro silné mezilidské vztahy je tak prospěšné vědět, že je v pořádku nesouhlasit. Každý jsme jiný a máme různé pocity a názory. Silné vztahy ve skutečnosti vzkvétají v případě neshody a konfliktu. Alternativou je nemluvit, když s něčím nesouhlasíte a vložíte to dovnitř.Reklamní

A víte, co se stane, když své pocity a názory a pocity vložíte na delší dobu dovnitř? Odpor. A doutnající zášť nakonec vybuchne způsobem, který není pro nikoho dobrý.

Mám silný vztah s oběma svými dcerami. Máme také tendenci nesouhlasit nebo přímo argumentovat spravedlivou částkou. A to je v pořádku. Neustále říkám oběma, že se mi ne vždy líbí, ale vždy je miluji. A mohou o mně říkat totéž, a to je skvělé. Schopnost nesouhlasit s druhou osobou podporuje mnohem otevřenější vztah, kde se každý cítí dobře, když sdílí, jak myslí a cítí.

8. Buďte vděční

Tenhle má velký smysl. Když projevíte, že si vážíte jiné osoby v dobrém vztahu, vztah je jen silnější.

Všichni se rádi cítíme oceněni a chápeme. Když vám někdo poděkuje za něco, co jste udělali nebo řekli, budete se cítit dobře. Cítíte se dobře, protože je hezké vědět, že vaše snaha nejen že někoho cítí lépe nebo podporuje, ale také, že si toho všiml. A to určitě pomůže udržet vaše silné mezilidské vztahy.

Závěrečné myšlenky

Nikdy nezapomínejte, jak důležité jsou pevné a blízké vztahy pro vedení šťastného a naplňujícího života. Je příliš snadné chytit naše každodenní činy v životě a dát vztahy na druhou stranu.

Podívali jsme se na 8 skvělých způsobů, které vám pomohou udržet vaše silné mezilidské vztahy. Podívejte se na tyto a podívejte se, které vám mohou být užitečné při vašich různých partnerstvích. Podle potřeby používejte k udržení jednoho z nejdůležitějších aspektů našeho života.

Více o efektivní komunikaci

Doporučený fotografický kredit: Ben Duchac přes unsplash.com Reklamní