Jaké jsou rozdíly mezi znalostmi, moudrostí a vhledem?

Jaké jsou rozdíly mezi znalostmi, moudrostí a vhledem?

Znalosti, moudrost a vhled mohou znít jako synonyma, ale nejsou. Ačkoli všichni odkazují na mysl a hromadění myšlenek a zkušeností, mají některé velmi skutečné rozdíly v podstatě jejich významů a jejich použití v našem životě.

Znalosti VS Moudrost VS Insight

Znalost je hromadění faktů a údajů, o kterých jste se dozvěděli nebo které jste zažili. Je si toho něco vědom a má informace. Znalosti jsou opravdu o faktech a myšlenkách, které získáváme studiem, výzkumem, vyšetřováním, pozorováním nebo zkušeností.Moudrost je schopnost rozlišit a posoudit, které aspekty těchto znalostí jsou pravdivé, správné, trvalé a použitelné pro váš život. Je to schopnost aplikovat tyto znalosti na větší schéma života. Je to také hlubší; znát význam nebo důvod; o vědět, proč něco je a co to znamená pro váš život.

Porozumění je nejhlubší úroveň vědět a nejdůležitější pro váš život. Vhled je hlubší a jasnější vnímání života, poznání, moudrosti. Chápe základní povahu znalostí a podstatu moudrosti. Insight je pravdivější pochopení vašeho života a celkový obraz toho, jak se věci prolínají.ReklamníVe zkratce: Pokud jsou znalosti informace, moudrost je porozumění a aplikace těchto znalostí a vhled je vědomí základní podstaty pravdy.

nejlepší způsoby, jak se naučit jazyk

Je smutné, že můžeme získat celoživotní znalosti, ale nikdy v nich nevidět moudrost. Můžeme být moudří, ale stále nám chybí hlubší význam.Christopher Reiss dělá skvělou práci, když shrnuje rozdíly Quora ...

Vědění měří, že pouštní cesta je dlouhá 12,4 mil.

Moudrost balí dostatek vody na výlet.Insight staví limonádový stánek na míli 6.

Znalosti jsou vědět, jak spravovat své peníze, rozpočet, výdaje, úspory.

jak začít nový život bez ničeho

Moudrost rozumí tomu, jak peníze ovlivňují kvalitu vašeho života a vaší budoucnosti.Reklamní

Insight si uvědomuje, že peníze jsou jednoduše nástrojem, který se má použít, že nad svou užitečnost nemají žádný vlastní význam.

Znalosti se učí, jak malovat a používat tuto dovednost k pěstování živobytí.

Moudrost vyjadřuje vaši vášeň malbou a porozuměním, že umění je forma komunikace, která se dotýká životů ostatních.

Insight vnímá, že všechno může být umění a že vytváření vašeho umění přispívá k pochopení a vyjádření podstaty světa kolem vás.Reklamní

Znalosti znamenají vědět, které věci, praxe, lidé a potěšení vás dělají šťastnými.

Moudrost ví, že i když vám tyto věci mohou přinést potěšení, štěstí se neodvíjí od věcí nebo situací nebo lidí. Je to pochopení, že štěstí pochází zevnitř, a že je to dočasný stav mysli.

Insight ví, že štěstí není účelem života, že není ukazatelem kvality života - je to jen jeden z mnoha letmých stavů mysli ve spektru plných emocí. Tyto emoce nevytvářejí náš život; jsou to jen zážitky.

Znalosti, moudrost a vhled jsou cenné a všechny mají své místo v našich životech. Potíž spočívá ve skutečnosti, že mnozí z nás nemají jasno v jejich rozdílech, často vnímají pojmy a jejich aplikaci, aby byly zaměnitelné. Být jasný a vědomě si vědom toho, jak jsou naše mysli zapojeny, může být důležité, abyste ze všech tří dostali maximum. Zatímco získávání a aplikace informací je samo o sobě cenné, musíme také tyto informace destilovat a posoudit a nakonec najít hluchý význam a význam pro celý náš život. Snad nejpravdivější formou poznání je získání všech tří a pochopení toho, jak každý z nich zvyšuje kvalitu a životní zkušenost.Reklamní